Căn hộ

Santorini Room (VIP)

Santorini Room (VIP)

Diện tích: 35m2
Có cửa sổ - Bếp - Ban công
ĐẶT PHÒNG

Sunny Room

Sunny Room

Diện tích: 35m2
Có cửa sổ - Bếp - Ban công
ĐẶT PHÒNG

Flamingo Room (VIP)

Flamingo Room (VIP)

Diện tích: 25m2
Có cửa sổ
ĐẶT PHÒNG

Windy Room

Windy Room

Diện tích: 25m2
Có cửa sổ
ĐẶT PHÒNG

Hoi An Room (VIP)

Hoi An Room (VIP)

Diện tích: 35m2
Có cửa sổ - Bếp
ĐẶT PHÒNG

Cloudy Room

Cloudy Room

Diện tích: 35m2
Có cửa sổ - Bếp
ĐẶT PHÒNG